Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Ο ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ

Ποιός εἶπε ὅτι τελείωσε ἡ εἰκονομαχία
καὶ βρῆκε ὁ τόπος ἔκτοτε γαλήνη κι ἡσυχία;
Ποιός εἶπε ὅτι κρεμάστηκαν καὶ πάλι οἱ εἰκόνες
κι οἱ εἰκονοκλάστες γύρισαν εὐτάκτως στοὺς στρατῶνες;
Σηκώθηκε ὁ Κορπώνυμος καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸν τάφο,
ἀκοῦστε φίλοι μου καλοὶ ἐτοῦτα ποὺ σᾶς γράφω:
Μᾶς ἦρθε νότα διαταγῆς ξανὰ ἀπ’τὴν Εὐρώπη,
τοῦ Δημητρᾶ δὲν ἔπεσαν μὲς στὸ κενὸ οἱ κόποι
κι αὐτὸς ὁ νέος Λέοντας ὁ Γ’ ἐξ Ἰσαύρων
ἱδρύει νέα αἵρεσι: αὐτὴ τῶν ἀντισταύρων
παρεισαχθεῖσαν πρόσφατα ἀπὸ τὴν Ἰταλία
καὶ πιὸ παλιὰ ἀπ’τὰ Τίρανα τῶν Χότζα καὶ Ἀλία.
Θὰ κατεβοῦνε οἱ σταυροὶ ἀπ’τὰ δημόοσια μέρη·
τὸ εἶπε κάποιος δικαστὴς διορισθείς- ποιός ξέρει;-
ἀπ’ ἄλλους ποὺ διωρίστηκαν κι ἐκεῖνοι ἀπὸ ἄλλους·
βασάλος μᾶλλον δικαστὴς μ’ ἀφεντικὰ βασάλους!
Κι οἱ ἡγέτες ποὺ ψηφίστηκαν νὰ κυβερνοῦν τὰ κράτη
δὲν εἶναι, λέει, δυνατὸν γι’ αὐτὸ νὰ κάνουν κάτι:
θὰ κυβερνοῦνε στὸ ἑξῆς χωρὶς καμμία ψῆφο
χαρτογιακᾶδες ἀφανεῖς ποὺ πρέπει νὰ τοὺς γλείφω
καὶ σ’ ὅτι δίνουν προσταγὴ νὰ τρέχω παραχρῆμα
νὰ ἐκτελῶ τὸ κάθε τους παράγγελμα καὶ σῆμα!
Τρέχω κι ἐγὼ στὸ ΚΚΕ ποὺ ὠνόμαζε χαϊβάνια
αὐτοὺς ποὺ πειθαρχούσανε στῆς Δύσης τὰ φιρμάνια
νὰ βρῶ ὁ δόλιος μιὰ γωνιὰ ἢ ἕνα μετερίζι
ποὺ στέκεται ἀνυπάκουο σ’ ὅτι ἡ ΕΟΚ ὁρίζει
καὶ τί νὰ δῶ ὁ ἄμοιρος στοῦ Περισσοῦ τὸ σπίτι;
ἀντὶ νὰ βρῶ ἀντίστασι καὶ Θόδωρο Στουδίτη
βλέπω σκυμμένους κόλακες στοῦ βασιλιᾶ τὴν μπότα
νὰ ἐκθειάζουν συνεχῶς τοῦ δικαστῆ τὴν νότα!
Ἔ τὸ λοιπὸν κὺρ δικαστὰ κι ἐγὼ ὁ στρατοδίκης
σὲ στέλνω μὲς στὴν φυλακή, ἐκεῖ ὅπου ἀνήκεις,
ἐμεῖς πρὶν χρόνια λύσαμε τὸ θέμα τῶν εἰκόνων
καὶ δὲν πολυγουστάρουμε ξανὰ σὲ πρὸ αἰώνων
λυμένα νὰ ἐπιστρέφουμε ζητήματα ἀστεῖα
κι ἂν σοῦ βαστάῃ ἀπαίτησε καὶ μιὰ ψηφοφορία:
νὰ δοῦμε, θὰ δικαιωθῇ τοῦ Δημητρᾶ ἡ κλίκα
ποὺ στέφθηκε αὐτοκράτορας μὲ στέμμα κάποια ἀντίκα
ἢ μαυρισμένος τάχατες ἀπ’τὴν βολὴ τῆς κάλπης
θὰ μᾶς ἀφήσῃ γιὰ νὰ πάῃ στὸ Engelberg στὶς Ἄλπεις;
Κι ἀφ’ οὗ καρῇ καὶ μοναχὸς τότε θὰ μοιάζῃ μόνο
μὲ ἄτυχο ἀυτοκράτορα ποὺ ἔχασε τὸν θρόνο.

5 σχόλια:

 1. Γιατί βρε καλέ μου στη blogspot και όχι στη wordpress;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κορνήλιε, Κορνήλιε, γιατί να σε πειράζει
  που η κοινωνία τώρα πιά αρχίζει και αλλάζει;
  Καθότι νουνεχέστατος και έχων χαρακτήρα
  θα έπρεπε να πέρναγες του αιώνα μας την θύρα.
  Δικαίωμα του καθενός η πίστη στην θρησκεία
  δικαίωμα όμως και αλλονών στην τέλεια απιστία.
  Δικαίωμα των χριστιανών σταυρούς να βλέπουν γύρω
  καλώς ζητάει κι ο άθεος να μην τον παρασύρω
  σε λιτανείες και προσευχές εάν αυτός δεν θέλει.
  Άλλωστε η μάχη - μη ξεχνάς - είναι γιά το καρβέλι.
  Φωνάζουν κάποιοι ιερείς γιά όσια και θεία
  που δεν πιστεύουν ούτε αυτοί, ούτε και στη θρησκεία.
  Ζητάνε δικαιώματα επάνω στις ψυχές μας,
  ζήτανε να ελέγχουνε ως και τις προσευχές μας.
  Ζητάνε να βοηθήσουμε τους έχοντες ανάγκες
  και τα λεφτά πηγαίνουνε εις τις δικές "ανάγκες".
  Και απαιτούνε απ' τον φτωχό να δώσει - ας μην του φτάνει -
  και πως στην άλλη τη ζωή θα βάλει το στεφάνι
  του ιερού, του όσιου, του αγιοποιημένου.
  Εδώ όμως τι γίνεται που ζούνε και που πεθαίνουν;
  Οικόπεδα, τεκμήρια, βουνά από παρά
  και οι γέροι γιά την σύνταξη γιά μέρες στην ουρά.
  Αυτά όσοι τα βλέπουνε είναι που απομακρύνουν,
  μα οι παπάδες, φυσικά, αρνούνται να διακρίνουν,
  πώς όποιος κάνει ότι λέει, αυτόν και τον ακούνε
  μα τις "εκ θεού" διαταγές ελάχιστοι γροικούνε.
  Δε φταίει κανένας Δημητράς, δεν φταίει η Ευρώπη,
  φταίει που τους κατάλαβαν τους πονηρούς παπάδες
  σε λίγο θα τους πάρουνε με πέτρες στο κατόπι
  όπως αξίζει εις τους ληστές και εις τους κατσαπλιάδες.
  Και όσο γιά το ΚΚΕ που ζήτησες αβάντα,
  ξέχνα τους 'κει που βρίσκονται, τους στείλαμε στην πάντα.
  Δεν ξέρω πότε λύσατε το θέμα των εικόνων,
  κατά πως λές, στο πόνημα που έκατσες να συνθέσεις
  αλλά το παπαδόσογο τα τρώει προ αιώνων
  και ήρθε η ώρα να ακουστούν και αλλονών οι θέσεις.
  Και κάπως έτσι έγινε τότε με τις ταυτότητες
  και όπως αποδείχτηκε όλα ήταν αστειότητες.
  Και όσο και αν το παπαδαριό κοιτάει τι θα φάει,
  η κοινωνία προχωρά και πίσω δεν κοιτάει.
  Έτσι ήταν στα Ευαγγελικά, στην Εικονομαχία,
  έτσι με τη Δημοτική - μίλησε η Ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιὰ τοὺς παπᾶδες πού 'καναν ἐμπόριο τὴν πίστι
  ἐπιφυλάσσω σύντομα βαριὰ ποινὴ χειρίστη
  γιατὶ τὸ δικαστήριο τὸ Κορνηλιοδικεῖο
  πρωτίστως ἐξοργίζεται μ' ὅσους πωλοῦν τὸ θεῖο
  γι'αὐτὸ λιγάκι ὑπομονὴ καὶ ἡ ποινὴ θὰ πέσῃ
  ἀγύρτες θεοκάπηλοι ἐδῶ δὲν ἔχουν θέσι.
  Γιὰ τὶς εἰκόνες δὲν μιλῶ σὰν χριστιανὸς μονάχα
  μιλῶ κυρίως σὰν καλὸς πολίτης ποὔχει τάχα
  δικαίωμα ν'ἀκούγεται καὶ νὰ ζητᾷ ἡ ψῆφος
  νὰ κατεβάσῃ τὸν σταυρὸ κι ὄχι κανένα ξίφος,
  σὰν ἀπὸ κεῖνα ποὺ κρατᾷ στὸ ἄλογο ὁ Σουλτάνος,
  κι ὁ αὐτοκράτωρ Δμητρᾶς σὰν φουσκωμένος διάνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μαζί και 'γω αγαπητέ, και χαίρομαι - να ξέρεις -
  που τους παπαδοάρπαγες δεν δείχνεις να υποφέρεις.
  Δεν πρέπει η αγυρτεία τους να μας παραπλανήσει
  και να 'βρουμε διέξοδο πρέπει από την κρίση,
  που η στρεβλή η πίστη τους και οι άνομες τους πράξεις
  οδήγησαν συνάνθρωπους σ' αντίθετες επάλξεις.
  Δικαίωμα σου να κρατάς σταυρό και ευαγγέλιο,
  δικαίωμα μου όταν το δώ να πνίγομαι στο γέλιο.
  Ζητώ συγγνώμη, μα για εμέ η εκκλησία ειν' κάτι
  ανήθικο, μεσαιωνικό και άχρηστο κομμάτι -
  μα σέβομαι κι εσένανε που θέλεις να πιστεύεις,
  όσο με σέβεσαι κι εσύ και δεν με πιλατεύεις.
  Κι άμα τα βρούμε οι δύο μας χωρίς να σκοτωθούμε
  καλύτερα θα ζήσουμε, και ας μην συμφωνούμε.
  Έτσι και οι δύο σεβόμενοι του άλλου τα δικαιώματα
  δεν πρέπει να κυλιόμαστε σαν σκύλοι μες τα χώματα
  σφαζόμενοι, βριζόμενοι - γιατί χωρίς την μνήμη,
  τώρα και πάντα μας πατά το άτι του Μπραήμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είπα κι εγώ!δεν θα 'γραφε με στίχους ο Κορνήλης
  στο μπλόγκ του σχολιάζοντας επί της πάσας ύλης;!
  Τους στίχους του, απλόχερα, μοιράζ' άνευ λαβείν
  Το Κορνηλίζειν, ως γνωστόν, εστί στιχοπλοκείν!

  Μια καλημέρα είν' αυτή
  την λέω κι ας πέσει κάτω
  σου εύχομαι πίνων κρασί:
  "βίβα, ευστιχία", και…άσπρο πάτο!

  voulagx

  ΑπάντησηΔιαγραφή